István Nagy

István Nagy

Chrámový a koncertný organista a skladateľ István Nagy patrí k profesionálnym osobnostiam organového umenia a je vyhľadávaným koncertným umelcom doma i v zahraničí.

Mgr. István Nagy, DiS. art., pochádzajúci z Kolárova, je slovenský koncertný a chrámový organista a skladateľ. V súčasnosti patrí medzi najvýraznejšie osobnosti mladej generácie súčasného slovenského organového umenia, pričom prispieva k jeho rozvoju. Jeho vizitkou je vynikajúca technická dispozícia s výborným historickým a interpretačným prehľadom, hráčskou suverenitou a technickou bravúrou. Zúčastnil sa majstrovských kurzov v Nemecku, v Holandsku a v Česku. István Nagy získal i niekoľko ocenení z domácich klavírnych súťaží. V septembri 2012 reprezentoval Slovensko ako organista na Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka v Brne.

Od roku 2013 je pravidelným hosťom prestížneho Medzinárodného hudobného festivalu Kremnický hradný organ a v posledných rokoch aj Medzinárodného hudobného festivalu Bach for Everyone (Bach Minkenkinek Fesztivál). Sólovo koncertuje nielen na Slovensku (Bratislava, Senec, Báč, Komárno, Beckov, Považská Bystrica), ale aj v Českej republike, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku (Budapešť) či v Rumunsku. Spolupracuje s vokálnymi interpretmi (napr. Helga Varga Bachová, Hilda Gulyás, Péter Ecsedi), zbormi, rôznymi inštrumentalistami a komornými súbormi.

Organista s rozmanitým repertoárom

Repertoár koncertného organistu Istvána Nagya je rozmanitý. Každý organ má totiž svoje špecifické vlastnosti, ktoré určuje doba jeho postavenia, ale aj jeho veľkosť, dispozície či rôznorodosť. A tak ku konkrétnemu nástroju zostavuje vhodný koncertný repertoár. Jeho srdcovkou je však stará hudba – tvorba barokových géniov ako J. S. Bach ale aj diela českého klasicizmu a francúzskeho romantizmu.

Okrem koncertnej činnosti je István Nagy aj medzinárodne uznávaný skladateľ. V roku 2018 sa zapojil do kompozičnej súťaže pri príležitosti 52. medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý sa konal v roku 2021 v Budapešti za účasti pápeža Františka. Jeho diela – dve ordináriá: Missa Solemnis a Omša sv. Štefana – získali ocenenia a obe zazneli na liturgických sláveniach v rámci tohto kongresu. V júli 2020 ho oslovilo nórske hudobné vydavateľstvo Norsk Musikforlag, v ktorom vyšli jeho kompozície Deus, Creator Omnium – Tri skladby pre organ (Three pieces for organ).

Od mája 2022 pôsobí István Nagy aj ako kantor slovenských katolíkov v budapeštianskom Kostole sv. Jozefa. Okrem koncertnej a chrámovej činnosti sa venuje aj pedagogickej činnosti na Základnej umeleckej škole v Kolárove, kde vyučuje hru na klavíri a hudobnú teóriu.

Vystúpenie v dĺžke od 30 do 70 min. Odmena závisí podľa zvoleného repertoáru na mieru k dispozícii konkrétneho organu, dĺžky trvania umeleckého výkonu, príp. ďalších špecifikácií zadávateľa. Treba k nej pripočítať cestovné náhrady a v prípade vzdialenejších miest aj poskytnúť bezplatné hotelové ubytovanie s raňajkami.

István Nagy v médiách

  • Ars Musica, Rádio Devín, 2. 8. 2023: Hlavný hudobný hosť Tomáša Boroša v rámci rozhovoru s riaditeľom festivalu Kremnického hradného organu Stanislavom Kowalskim v relácii Ars Musica. Zaznela Toccata Istvána Nagya, dve jeho festivalové interpretácie diela J. S. Bacha a Cl. Francka. Záznam relácie nájdete na https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1247/2107827

Recenzie

Rozhovory & spravodajstvo

Posledná aktualizáca: 2023-08-03

Related Post

Aurum Quartet

Aurum QuartetAurum Quartet

Jedinečný zvuk klarinetov, bohatstvo farieb i pestrých nálad či inšpiratívna radosť z krásnej hudby sa snúbia v podaní komorného zoskupenia Aurum Quartet. Je jediným klarinetovým kvartetom na slovenskom hudobnom trhu. Od svojho

Translate »