Korektúry

Jazykové korektúry

LitArt Agency ponúka jazykové korektúry od profesionálov. Vaše texty sa budú pýšiť gramatickou i štylistickou čistotou. V rámci pravopisnej korektúry opravíme preklepy, hrúbky, dĺžne a mäkčene či veľké písmená, a doplníme chýbajúcu interpunkciu. Nadstavbou sú štylistické korektúry, kedy okrem pravopisu text očistíme o "vatu". Ponúkame aj službu formátovania korigovaného textu.

    • Korektúry

V portfóliu LitArt Agency nájdete aj širokú škálu administratívnych služieb, ktorým dominujú jazykové korektúry. Obsahovo nekvalitný text je zlou vizitkou autora alebo inštitúcie, keďže znižujú vašu dôveryhodnosť i úroveň v očiach čitateľa. V neposlednom rade vie takýto text vášho čitateľa úplne odradiť. A ak niečo predávate, môžete zákazníka aj stratiť.  Ak sa rozhodnete využiť naše služby, vaše texty sa budú pýšiť gramatickou i štylistickou čistotou. S pravopisnou korektúrou opravíme „drobné nešváry“ ako sú preklepy, nesprávne predpony, koncovky, väzby, hrúbky, dĺžne i mäkčene či veľké písmená. Doplníme aj chýbajúcu interpunkciu. Nadstavbou sú štylistické korektúry, kedy okrem pravopisu text očistíme o „vatu“. Napr. časté bohemizmy či nespisovné pomenovania nahradíme spisovnými pomenovaniami. Povenujeme sa vetám, kedy im pridáme jasný spád i gradáciu.

Prečo potrebujem korektúru?

Hoci radi slohujete a máte slovenský pravopis a gramatiku v malíčku, chybičke či chybe sa nemusíte vyhnúť ani vy.  Často sa jej nevyhne ani na slovo vzatý odborník. Spisovatelia, novinári a copywriteri, ale aj mnohí autori odbornej literatúry tomu vravia “autorská slepota“. Sám autor často prehliadne preklepy, chýbajúcu diakritiku, interpunkciu či chybné predložkové väzby, nesprávne tvary slov, často sa opakujúce slová a zbytočné vety, a dokonca aj odseky. Vďaka rýchlo plynúcim myšlienkam zápasia autori aj s problémom nedokončených viet či celých výpovedí. Text pôsobí nekompaktne, chaoticky a znižuje sa jeho čitateľnosť a zrozumiteľnosť. Zjavné nedostatky sám autor často prehliadne. Hoci viete, čo ste chceli napísať a rozumiete aj súvislostiam, nezabúdajte, že váš čitateľ váš text iba číta.

Chcete, aby vaše texty boli čítavé a bez zbytočných chýb? Potrebujete nezávislú kontrolu textov pred ich publikovaním? Hľadáte riešenie? Tým je jazyková korektúra!

Dôležitosť korektúry vzrastá v prípade, ak nemáte gramatiku v malíčku. Veľmi vhodné je obrátiť sa na skúsených korektorov. Váš, inak dobrý text, vyšperkuje jazyková korektúra do dokonalosti.

Ktoré texty si vyžadujú jazykovú korektúru?

– firemné dokumenty, prejavy, výročné správy, propagačné materiály (letáky, plagáty, reklamné tabule, brožúry, manuály, katalógy, časopisy, knihy), pozvánky, oznámenia, korešpondencia (napríklad newsletter) či prezentácie k obchodným stretnutiam a rokovaniam.

– študentské práce (eseje, referáty, seminárne práce, ročníkové práca, bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce, rigorózne práce, atestačné práce)

– vedecké štúdie,

– blogy, články v printových a elektronických médiách.

V prípade záujmu vám naši copywriteri pripravia aj PR články, texty na blog, popisky produktov e-shopov a pod.

Čo očakávať od jazykovej korektúry od LitArt Agency?

Vašim textom pomôžeme nadobudnúť gramatickú, pravopisnú rýdzosť a štylistickú pestrosť tak, aby odrážali nielen vašu osobnosť či požiadavky, ale zodpovedali aj aktuálnym normám slovenského jazyka.

Prečo si vybrať práve nás?

Klientom garantujeme vysoký štandard práce, rýchlosť a včasnosť doručenia podľa vzájomnej dohody a tiež priaznivé ceny.

Do svojej práce vkladáme osobný záujem, keďže chceme, aby upravovaný text reprezentoval nielen vás, ale aj nás.

Korektúry tlačených i elektronických dokumentov

V LitArt Agency korigujú vaše texty profesionáli s viacročnou praxou. Na korektúru nám môžete zveriť svoje rukopisy, tlačené a aj elektronické dokumenty.

Ponúkame tri typy jazykovej korektúry

Z našej ponuky si môžete vybrať gramatickú a pravopisnúštylistickú alebo komplexnú zahŕňajúcu gramaticko-pravopisnú a zároveň štylistickú.

Pri gramaticko-pravopisnej korektúre opravíme prípadné preklepy, hrúbky, dĺžne a mäkčene, veľké písmená, interpunkciu. Zredigujeme vaše texty z pohľadu lexikológie, morfológie a syntaxe bez toho, aby sme akýmkoľvek spôsobom zasahovali do rozsahu textu. Každú zmenu v texte zvýrazníme.

Ak si vyberiete len štylistickú korektúru bez jazykovej korektúry, gramatiku a pravopis vo vašom texte nebudeme kontrolovať. Zameriame sa na správnosť použitých jazykových prostriedkov, opakovanie slov, logickosť textu a zjednotenie štýlu. Odstránime “vatu”, opakujúce sa slová nahradíme synonymami, nespisovné zase spisovnými. Tento typ korektúry môže kvôli obšírnejším zásahom korektora zmeniť samotnú štruktúru textu. Môže dôjsť ku skráteniu alebo predĺženiu niektorej časti textu tak, aby to vášmu textu väčšmi svedčalo. Hoci vo výsledku môžu byť niektoré pasáže textu úplne alebo čiastočne prepracované, obsahová stránka zostane vždy zachovaná. Cieľom je prirodzene znejúci text, jeho zrozumiteľnosť, čitateľská atraktívnosť a jazyková správnosť vášho textu. Na každú zmenu v texte si vás, samozrejme, dovolíme upozorniť.

Naším mottom je spokojný klient, ktorému poskytneme komplexné riešenia na mieru.

Najlepšou voľbou je kombinovaná gramaticko-pravopisná a štylistická korektúra. Hoci je o niečo drahšia, oplatí sa. Okrem štylistickej korektúry získate aj kontrolu gramatiky a pravopisu. Pri tejto službe vám za atraktívne ceny poskytneme aj službu formátovania korigovaného textu podľa vašich požiadaviek.

Pre fyzické osoby (študentov) a korporátnych klientov poskytujeme tiež službu predtlačovej (finálnej) korektúry za zvýhodnené ceny. Pri nej kontrolujeme grafickú stránku textu po jeho príprave do tlače. Pri zalamovaní, formátovaní či sadzbe sa totiž môžu v texte objaviť drobné nedostatky ako sú preklepy, predložky a spojky na konci riadkov, nesprávne rozdelenia slov, posunutý text, hlavičky a pätky, číslovanie strán, jednotnosť typu a veľkosti písma. Korektor, prechádzajúci riadok po riadku, stránku po stránke nájdené nedostatky, odstráni. V prípade záujmu aj o túto službu nás neváhajte kontaktovať. Cenovú ponuku vám pripravíme obratom.

Aké sú ceny korektúr?

Ceny ovplyvňuje náročnosť textu, kvalitou dodaného textu (najmä pri rukopisoch), druhom požadovanej korektúry a požiadavkou na rýchlosť dodania skorigovaného textu. Riadia sa počtom textu v normovaných stranách (1 NS = 1800 znakov vrátane medzier).

V prípade dodaného textu v editovateľnom textovom súbore sa cena za jazykovú korektúru každej aj začatej NS pohybuje v rozmedzí od 1,50 EUR (základná pravopisná), 2,00 EUR (štylistická) a 4,00 EUR (kombinovaná gramaticko-štylistická vrátane formátovania textu).

Ako postupovať?

Ak vás naša ponuka zaujala, tešíme sa.

1. Objednávka

V prvom rade si vytvorte objednávku. Svoj súbor nahrajte v editovateľnom kancelárskom editore (Microsoft Word, LibreOffice alebo OpenOffice Writer) priamo v kontaktnom formulári. Nezabudnite uviesť o aký typ korektúry a služby formátovania máte záujem a samozrejme požadovaný termín dodania.

2. Potvrdenie objednávky

Po obdržaní vašej objednávky vám ju potvrdíme. Súčasne vám vypočítame prepočet normostrán vášho textu, potvrdíme vami uvedený termín dodania resp. vám oznámime najbližší možný termín dodania skorigovaného textu. Zároveň zašleme zálohovú faktúru. Po jej uhradení začneme na vašej objednávke pracovať.

3. Na rad prichádza samotná jazyková korektúra

Po obdržaní vašej úhrady začneme na vašej objednávke pracovať. Podľa zvoleného typu korektúry pozorne opravíme pravopis, gramatiku a štylistiku vášho textu, tak aby váš súbor spĺňal všetky pravidlá slovenského pravopisu a aby váš text bol zrozumiteľný a čitateľský atraktívny. Keďže naši korektori budú váš editovateľný súbor opravovať v režime monitorovania zmien, veľmi jednoducho nájdete všetky upravené miesta.

4. Doručenie skorigovaného textu

Po jej dokončení vás budeme kontaktovať emailom a v prílohe vám doručíme opravené texty. Vy nám potvrdíte prijatie vykonanej práce.

Zaujala vás naša ponuka? Nech sa páči, kontaktujte nás.

    Translate »