historické výskumy; genealogické služby; rodostromy; erby

Historické výskumy a rešerše

Náš tím pre vás zabezpečí rôznorodé historicko-umelecké a archívno-historické výskumy na Slovensku i v zahraničí. Okrem podkladov pripravíme aj kvalitné výstupy spĺňajúce najvyššie odborné štandardy v podobe monografií, odborných štúdií a článkov. Vieme pripraviť aj články a publikácie v populárno-náučnej podobe.

    • Výskum

Historicko-umelecké a archívno-historické výskumy a rešerše máme tiež v našom portfóliu. V tíme LitArt Agency máme aj odborníkov z oblasti histórie, dejín umenia, archívnictva a pomocných vied historických, muzeológie a knižničnej vedy. Organizáciám, samosprávam či jednotlivcom ponúkame historický výskum na Slovensku i v zahraničí v zbierkach a fondoch pamäťových inštitúcií. Vieme vyhľadať podklady a spracovať ich do podoby monografie, odborných či populárno-náučných článkov alebo publikácií z dejín regiónov, miest, o osobnostiach, rodoch, inštitúciách či spolkoch. Rovnako ich vieme vydať aj v našom vydavateľstve.

Zaujala vás naša ponuka? Nech sa páči, kontaktujte nás.

    Translate »