Digitalizácia / prepis

Digitalizácia

V súčasnej spoločnosti veľmi rezonuje digitalizácia a automatizácia. Digitalizuje štát, inštitúcie, podniky ale aj občania. Ponúkame pestrú ponuku prepisovania (transkripcie) rukopisov, tlačových podkladov, naskenovaných textov i audiozáznamov do elektronickej editovateľnej podoby. Exkluzívnym bodom v našej ponuke je služba prepisov a prekladov historických písomností do slovenského jazyka.

    • Digitalizácia

V súčasnej spoločnosti veľmi rezonuje digitalizácia a automatizácia. Digitalizuje štát, inštitúcie, podniky ale aj občania. Klientom ponúkame digitalizáciu firemných i súkromných dokumentov a pestrú škálu prepisovania (transkripcie) rukopisov, tlačových podkladov, naskenovaných textov i audiozáznamov do elektronickej podoby. Exkluzívnym bodom v našej ponuke je služba prepisy a preklady historických písomností do slovenského jazyka.

Zaujala vás naša ponuka? Nech sa páči, objednajte si z nej.


Digitalizujeme dokumenty

Potrebujete zdigitalizovať interné dokumenty, zmluvy, došlé faktúry či korešpondenciu? Nemáte čas na to, aby ste si ich digitalizovali sami? Obráťte sa na nás! Naskenujeme vám ich a opatríme metadátami. Tie uľahčujú prácu pri spätnom vyhľadávaní dokumentov. Výstupným súborom je súbor vo formáte .TIFF alebo .PDF. Predstavuje vysoký štandard s trvalou archiváciou. Tento typ je používaný aj pri digitalizáciách v knižniciach, múzeách a archívoch. Je zároveň odporúčaný aj pri budovaní elektronickej registratúry spoločnosti, keďže uľahčuje aj jeho budúcu archiváciu. Samozrejmosťou je bezpečnosť tak podkladov, ktoré vám po vykonaní vrátime, ako aj digitalizátov či naša mlčanlivosť pri dokumentoch obsahujúcich dôverné informácie a osobné údaje. Pracujeme s nimi v súlade s GDPR.

Koľko to stojí?

Ceny ovplyvňujú požiadavky klienta, množstvo písomností, čas na vyhotovenie a dĺžka digitalizácie ako aj spôsob doručenia. Výsledná cena je stanovovaná individuálne. K výslednej sume sa pripočítava cena CD s obalom, balné a poštovné.


Prepisujeme rôzne texty

Máte rukopisné poznámky,  tlačové podklady či zvukové nahrávky, ktoré by ste mali radi v elektronickej podobe a v editovateľnom súbore? Nemáte čas na to, aby ste si ich prepísali sami? Obráťte sa na nás.  Vaše texty či nahrávky prepíšeme so zmyslom pre detail veľmi presne a svedomite, a pritom rýchle. Prepísané podklady vám zašleme vo formáte .RTF pre lepšiu archiváciu resp. v prípade požiadavky vo formáte .DOC/DOCX.

Ponúkame prepisovanie textov v slovenskom jazyku z:

  • rukopisov,
  • strojopisov,
  • tlačených či naskenovaných vo formátoch JPEG/TIFF/BMP či PDF,
  • elektronických dokumentov – PDF, PPT,
  • audiozáznamov (rozhovor, prednášky, semináre, hovorené poznámky a pod.) vo formáte MP3, WMA, WAV, FLAC, AAC, OGG. Pre úspešný prepis potrebujeme od vás kvalitnú nahrávku. V prípade, ak sú v nahrávkach použité rôzne skratky a cudzie termíny, prosíme dodať aj základnú terminológiu.

Koľko to stojí?

Ceny ovplyvňujú požiadavky klienta, typ a množstvo podkladov na prepis, kvalita záznamu a čitateľnosť rukopisov, ale aj čas na vyhotovenie.


Prepisovanie a preklad historických textov

Ponúkame Vám pridanú hodnotu k našim digitalizačným a transkripčným službám: prepis a preklad historických textov. Viacerí zdedili po predkoch staré knihy, fotografie, listy a dokumenty. Niektorí si dali vyhotoviť genealogický výskum a dostali pri tom z archívov rôzne naskenované dokumenty svojich predkov. Niektoré z nich  si prečítať a preložiť vie každý. Väčšina dokumentov je nečitateľná a jednotlivec bez odborného školenia si s nimi poradiť nevie.

Prečo si vybrať práve nás?

V našom tíme máme vyštudovaných historikov, genealógov, ktorí získali svoju odbornosť vysokoškolským štúdiom a majú aj niekoľkoročnú prax v oblasti edovania (prepisov – či už na úrovni transkripcie alebo transliterácie) stredovekých a ranonovovekých písomností zväčša písaných v latinskom, nemeckom, maďarskom, českom a slovenskom jazyku, ako aj s ich prekladmi do slovenského jazyka.  Našou parketou je nielen stredoveké obdobie (karolínske, gotické a neskorogotické písma), no najmä ranonovoveké obdobie (humanistické a novogotické písma), z ktorých sú pre moderných ľudí 21. storočia zvlášť novogotické písma ako kurrent, kanzlei, švabach či fraktúra nečitateľné tak, ako šifra majstra Leonarda. Vaše dokumenty vám prepíšeme, preložíme a pridáme k ním aj historickú analýzu.

Koľko to stojí?

Ceny sú stanovované individuálne. Ovplyvňuje ich typ a množstvo podkladov určených na prepis a preklad, dostatočná čitateľnosť originálu/fotokópie/skenu, paleografická náročnosť a preklad.V cene za prepis a preklad je aj korektúra preloženého textu a historická analýza.


Ak vás ponuka na digitalizáciu, transkripcie podkladov alebo prepis a preklad historických dokumentov zaujala, neváhajte nás kontaktovať.

1. Objednávka

V kontaktom formulári môžete pridať naskenovaný dokument. Pri audiozáznamoch prosíme uploadnite ho na platformách uloz.to alebo dropbox a nám uveďte v tele správy link. V prípade, že dokument vlastníte len v originálnej či tlačovej podobe, napíšte nám a spolu nájdeme riešenie.

2. Potvrdenie objednávky

Po obdržaní vašej objednávky potvrdíme jej prevzatie. Súčasne vám vytvoríme cenovú kalkuláciu a oznámime vám najbližší možný termín dodania prepísaného súboru. Zároveň zašleme zálohovú faktúru.

3. Začíname pracovať

Po obdržaní vašej úhrady začneme na vašej objednávke pracovať.

4. Doručenie objednávky

Keď objednanú prácu dokončíme, budeme vás ihneď informovať. Výsledok našej práce vám zašleme aj s vyúčtovacou faktúrou. Obvykle vám ho zašleme emailom. V prípade, ak bude mať súbor veľkosť väčšiu ako 5 MB, zašleme vám súbor prostredníctvom platformy ako napríklad uloz.to alebo dropbox. Súbory s citlivými údajmi vám zašleme na CD prostredníctvom pošty alebo kuriéra. Na záver nám potvrdíte prevzatie nami vykonanej práce a dodaného súboru.

    Translate »