Inzercia na portáli Art & History Magazine

Art & History Magazine

Spromujte svoju značku, aktivity, novinky, služby či produkty a podujatia čitateľom na Slovensku i v zahraničí na online portáli Art & History Magazine!

Ste inštitúcia pôsobiaca v oblasti umenia a kultúry? Alebo pôsobíte producent, umelecká agentúra, nakladateľstvo či vydavateľstvo kníh, filmových a hudobných nosičov? Ste výkonný umelec, tanečné, divadelné alebo hudobné zoskupenie? Pripravujete kultúrne prípadne vzdelávacie podujatie z oblasti histórie a umenia? Potrebujete verejnosť oboznámiť o svojich aktivitách, novinkách, úspechoch, pripravovaných podujatiach? Alebo len ju chcete o sebe a svojich aktivitách informovať?

Od umenie a histórie až po cestovanie

Internetový portál o histórii, umení a dianí v kultúre na Slovensku i v zahraničí – Art & History Magazine vznikol v septembri 2021. Čitateľom prináša rozhovory, recenzie a články o cestovaní, móde, umení, histórii a životnom štýle. Aj vďaka automatizovanému prekladu do viacerých jazykov má čitateľov z celého sveta, čo sa odzrkadľuje na jeho vysokej návštevnosti zahraničných čitateľov.

Úspešné spolupráce

Na konte máme viaceré aj v súčasnosti pokračujúce úspešné spolupráce a mediálne partnerstvá s inštitúciami, umelcami a agentúrami. Spolupracujeme s Divadelným ústavom, Hudobným centrom,  Slovenskou filharmóniou, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Štátnou filharmóniou Košice, Divadlom Astorka, Divadlom Nová scéna, Spišským divadlom, SNM – Hradom Červený Kameň, SNM – Múzeom Bojnice, Univerzitnou knižnicou, Konzervatóriom Bratislava. Z radov festivalov sme mediálne podporili Allegretto Žilina, Bratislava Mozart Festival, Dni starej hudby, Festival Český Krumlov, Festival Věčná naděje, Melos Ethos, Mozart Festival, Pro Musica Nostra, Třeboňská nocturna, Viva Musica! Sme mediálnymi partnermi zoskupení Musica aeterna Bratislava, Aurum Quartet, Les Sirénes i Hilaris Chamber Orchestra.

Možnosti inzercie

V ponuke máme rôzne balíčky mediálneho partnerstva a mediálnych spoluprác – od jednorazového po celoročné v rôznych cenových reláciách. Inzercia na našom portáli poskytuje výbornú príležitosť medzinárodnej propagácie formou vami dodaných alebo za poplatok nami vyhotovených natívnych PR článkov alebo reklamných rozhovorov. Ponúkame aj možnosť bannerovej reklamy či mediálnej kampane na mieru. K dispozícií sú tieto možnosti  publicity:

 1. bannerová reklama v štandardných formátoch umiestenej v TOP pozícii v pravom stĺpci o rozmeroch: 300x200px, 300x300px alebo 300×600 px; príp. vnorená medzi odsekmi, resp. v polohe pod článkom: 1280x350px;  
 2. videoreklama hosťovaná na platforme Youtube;
 3. Z ne-bannerových komunikačných nástrojov, štandardne využívame našu rubriku „Odporúčame“, „Kam za kultúrou“ či „Naše tipy“.
 4. publikovanie dodaných tlačových správ s autorizovanými fotografiami v oblastiach zamerania portálu je spravidla bezplatné. Priorita uverejnenia tlačovej správy závisí od atraktivity témy, kvality jej spracovania a vyťaženosti redakcie. Tlačové správy o benefičných a vzdelávacích podujatiach sú publikované bezplatne. Pokiaľ ide o promo tlačovú správu, jej zverejnenie je spoplatnené. 
 5. publikovanie dodaných PR článkov s autorizovanými fotografiami je spoplatnené v zmysle individuálnej ponuky.
 6. vyhotovenie a publikovanie natívneho, SEO optimalizovaného PR článku s dodanými autorizovanými fotografiami je spoplatnené.
 7. vyhotovenie a publikovanie PR rozhovoru je spoplatnené.
 8. súčasťou propagácie môže byť aj publikovanie na soc. sieťach, a ostatné marketingové nástroje pre vaše potreby;
 9. mediálne partnerstvo sa rieši individuálne na základe vzájomnej dohody.

  Za vysporiadanie autorských práv a licenčných podmienok k textom a fotografiám k dodaným TS alebo PR článkom zodpovedá objednávateľ.

Informujte sa o cene

Art & History Magazine / inzercia
Translate »